طب الکبير (محمد سرورالدين)

امام رضا ولي نعمت ما (ع) مي فرمايد: شفاي هردردي در قرآن است و ازقرآن شفابخواهيدکه هرکه را قرآن شفا ندهد هيچ چيزديگري شفا نخواهد داد

امام صادق (ع) مي فرمايد گرمي را با سردي و سردي را با گرمي ، رطوبت را با خشکي و يبوست را با مرطوبي معالجه مي کنم و نتيجه کار را به خدا مي سپارم .

براي اينکه به اطلاعات جامع تر دست پيدا کنيد به سايت www.iranagro.blogfa.com

برويد

بيماريها به ترتيب حروف الفبا نوشته شده

اسهال

جوانه جو ، سير ، خرماي نارس و ترش ، آب هويج ، سوپ هويج ، سيب ، آب ليمو ، برگ خشک مو ، شربتي از عسل و آب باران و سماق

 

اسهال خوني

اسفرزه ، سيب ، سيب سرخ کرده ، آب ليمو و ليمو

 

امراض جلدي

 ليمو، آب شلغم و سرکه

 

اگزما

نعناع ، خوردن مسهل و جوشانده ريشه اسپند

 

امراض ريوي

عسل ، سيب وشيرين بيان ، انگور ، آب باران با عسل و شربت بنفشه

 

 

آسم

سير ، سوپ سير ، جعفري با شير ، آب هويج و ضماد پياز

 

آنژين

 آب هويج  و آب ليمو با آب ولرم

 

اعصاب

شيره برگ جعفري ، کنجد ، آب هويج ، سيب ، آب ليمو، پرتقال ، خوردن کشمش و حلواي سوهان

 

استفراغ و آبله مرغان

آب ليمو

 

اشتها آور

هويج ، آب ليمو ، ترشي شلغم ، شربت به و شربت ليمو

 

بواسير

سير، آب انگور ، اسفناج ، ضمادجعفري ، آب هويج عسل ، انجير ، سوخته سياه دانه ، تره

 

بچه هاي شيرخوار

آب پرتقال ، پرتقال ، آب انگور، آب سيب ، آب هويج ، آب به ،آب گوجه فرنگي ، ماست شيرين ، پنير و آب جوشيده با قند

 

بچه هاي که دير رشد هستند

جعفري ، آب هويج ، آب ليمو با عسل ، انگور و آب انگور

 

بدبويي زيربغل

ضمادشيرين بيان

 

برنشيت

 سوپ سير و مرهم سير

 

بيماريهاي استخوان

عسل

 

پادردهاي شديد

آب هويج ، ضمادشيرين بيان ، معالجه با عسل ، روغن ريحان و آب گرم

 

بي خوابي

سير ، روغن تخم کدو ، سيب ، جوشانده برگ پرتقال ، پياز خام ، پنير ، گشنيز پخته و نان با ماست

 

پيري

جوانه جو ، اسفناج ، آب ليمو با عسل پرتقال ، آب انگور ، روغن کنجد ، ريحان و شربت مشک

 

پوست صورت و رنگ قيافه

جوشانده جعفري ، گلابي ، آب ليمو ، پرتقال ، سياه دانه و مرزه با انجير خشک

 

 

تشنگي(رفع عطش)

کاهو ، شيرين بيان ، گلابي ، شربت آبليمو ، شربت پرتقال ، پياز ، شربت غوره ، مرباي هندوانه

 

 

تنگ نفس

سير، توت فرنگي و آب ليمو

 

تصفيه خون

انجير ، کاهو ، آب هويج ، سيب ، گلابي ، آب ليمو و انگور

 

تب و حصبه

ضماد سير ، سير ، آب ليمو ، آب کلم ، استحمام کردن ، شربت انگورفرنگي ، قند با آب سرد ، سنجد ، حمام آب سرد در تابستان ، عسل و زعفران ، سيب ، شربت عناب

 

تقويت مو

آب برگ کنجد ، روغن مورد ، روغن بنفشه و شيربلغور

 

رفع جوش هاي ريز و قرمز روي پوست

جوشانده جعفري ، آب هويج ، ليمو ، آب غوه و زرشک ، سماق ، پياز با سرکه و انگور فرنگي

 

جنون

کاهو با سرکه

 

درد چشم

ضمادجعفري ، مايعي از عسل ، ضمادسيب ، آبليمو ، پيازخام با آب ليمو، شلغم ، خوردن به ، قارچ ، شربت بنفشه

 

چاقي

سوپ سبوس ، سيب ، آب ليمو ، شلغم  ، آب انگور

 

حفظ جواني

کنجد ، گوشت ميوه ها ، پرتقال ، شلغم ، مرباي هليله

 

حبس بول و ادرارآور

تره تيزه، آب اسفناج ، روغن بادام ، تخم کدو ، عسل ، سيب ، گلابي ، دم کرده پوست گلابي ، ليمو ، شلغم ، پياز با نان ، برگ خشک درخت مو و انگور فرنگي

 

خروسک

شير به همراه سير

 

خون در ادرار

آب ليمو

 

خون ريزي بيني

آب ليمو ، پنبه با آب ليمو و آب پياز با آب ليمو

 

دل درد هاي فصلي

دم کرده جعفري ، مرباي گل درخت سيب و شربت ليمو

درد دندان

حجامت و مزه با زيره سياه

 

روماتيسم

سير ، تمشک ، دم کرده جعفري ، توت فرنگي ، هويج ، معالجه با عسل ، سيب ، گلابي ، ليمو ، آب ليمو، انگور ، آب غوره ، مرباي نارگيل

 

درد رحم

سياه دانه با عسل و روغن

 

زخم معده

شيرين بيان ، عسل ، آب ليموي شيرين

 

زگيل

سير پخته ، پوست ليمو و سرکه ، پياز پخته با نمک ، ضماد سياه دانه

 

زخم روده

مغزکدو

 

زنان باردار

مغز گردو ، خورشت فسنجان ، آب دريا، عسل ، اسفناج ، آب ليمو با عسل ، آب انگور، جوانه گندم ، خوردن سيرابي و شيردان، شير ، مغز گردو و کاهو ، گلابي

 

زنبورزدگي

 سير، جعفري ، آب ليمو ، پياز و سبوس گندم

 

زنان شيرده

باقلا، آب هويج ، تخم هويج ، آب ليمو ، آب انگور ، خوردن هندوانه ، خربزه ، گرمک و طالبي، آب ميوه ، کره

 

زکام

سير، خرما، شربت سيب، آب ليمو ، ليمو، آب پرتقال با قند، پيازپخته ، بوييدن سياه دانه

 

سرماخوردگي

نعناع ، آب ليمو، آب ليمو با عسل ، فروبردن بخار در گلو و بيني ، آب پخته شلغم ، شلغم تنوري ، شلغم ، آب شلغم خام

 

سوختگي

ضمادنعناع ، ضمادهويج ، پياز و نمک

 

سموم بدن

آب هويج ، سيب ، آب سيب ، انگور

هضم

سوپ سير ،  خرما ،آب انگور ، آب هويج ، سيب ، پوست گلابي

 

سردرد

سير، آب ليمو، ليمو، سرکه با روغن زيتون ، خضاب حنا ، شربت نارنج

 

سرگيجه

سير، آب ليمو، مرکبات ، آش آبغوره ، حجامت

 

سنگ مثانه

برگ درخت گلابي، شلغم ، آب شلغم ، سوپ پياز، خورد اشک مو،

 

سنگ کليه

سير، سيب ، ليمو، شلغم ، خورد اشک مو

 

سرفه وسينه درد

مرهم سير، انجير، جعفري، آب هويج ، سيب ، سيب پخته ، شلغم ناشتا، انگور ، جوشانده کشمش 

 

سرطان

انجير، خرماضد سرطان است ، انگور، اسفناج ، جعفري ، توت فرنگي ، شيين بيان، کنجد ، آب ليمو ، سبزي ها ، پياز ، آش جو

 

سکسکه

بهارنارنج

 

صداي شکم

سياه دانه با عسل ، گردوي بريان شده

 

شکم درد

برنج با پيه با هم پخته شود

 

شکم کوچک شود

آب ليمو

شورزدگي دل

آب ليمو با عسل

 

صفرا

نعناع ، آب انگور ، توت فرنگي ، کاهو، سيب ، آب ليمو، پوست پرتقال و نارنج ، سوپ پياز، انگور ، آلوي تازه ، آلوي خشک

 

ضعف اعصاب

کاسني ، پياز

 

طول عمر

اسفناج ، توت فرنگي ، کنجد، ماست ، سوپ سبوس ، جو و پياز

 

فشارخون

تمرهندي، تره تيزه ، سير، تمشک ، برنج ، سبزي ، حجامت ، کاسني ، آب هويج ، گلابي ، آب ليمو ، انگور

 

قلنج

جوشانده سيب، آب ليمو، انجير، مرزه ،

 

قاعدگي زنان و ناراحتي حيض

سير، تخم جعفري، کنجد با نخود، ، تخم هويج ، شلغم ، پياز با نان ، آب غوره ، مرزه

 

قلب وپاکي دل

سير، آب انگور، آب هويج، سيب ، گلابي، آب سيب ، عسل، ترنج ، عناب، گلابي

 

قند(ديابت)

آب شلغم ، هويج ، توت خشک ، جوانه جو و پياز، آش آبغوره ، مباي پوست هندوانه ، تره تيزه، تمشک ،  توت فرنگي ، گلابي، پرتقال، آب شلغم ، پياز ، انگور

 

کم خوني

اسفناج، جعفري، کنجد، آب هويج ، عسل ، شلغم ، انگور، باقلا

 

کري ودرد گوش

آب سير، جعفري و نمک ، مرزه با پنير

 

کرم کدو و ...

سير، خرما ، جعفري خشک ، هويج ، ليمو، پوست مرکبات

کچلي

مرهم سير، سبوس شلتوک ، ضماد سيب

 

گل مژه

سير

 

گلودرد

خرما، آب هويج ، عسل ، آب ليمو با آب ولرم، ليمو ، شير ، شربت توت

 

 

کمردرد

اسفناج ، آب ليمو ، خوردن نخود

 

گرفتگي صدا

جعفري با شير، ضماد جعفري

 

لاغري

آب هويج ، سيب سرخ کرده ، پرتقال ، انگور ، مرزه با پنير

 

ميخچه

سير پخته

 

معده

نعناع ، شيره کنجد، ماست ، آب هويج ، سيب ، گلابي ، آب سيب ، شلغم ، انگور

 

موخوره

ماست، سوپ برنج ، آب ليمو ،

 

 

نفس بدبويي

جعفري با سيب

 

يبوست

اسفناج، توت فرنگي ،هويج ، سيب ، پوست پرتقال ، استحمام کردن ، انگور

 

يرقان

ريشه هاي جعفري، کاهو با سرکه ، آب هويج ، عسل ، سيب قرمز ، پياز پخته با سرکه

  

+ نوشته شده توسط ربابه عابدی در شنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۶ و ساعت 16:25 |